Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

 • Αρχική
 • Ανανέωση εξαγωγικής επωνυμίας ατομικής επιχείρησης

Ανανέωση εξαγωγικής επωνυμίας ατομικής επιχείρησης

Εκτύπωση E-mail

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.936/79, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία (3) χρόνια από την χρονολογία εγγραφής ή ανανέωση της.

Εάν επιθυμείτε να παραμείνει η εταιρία σας γραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου, παρακαλούμε να υποβάλλεται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε τρέχοντος έτους σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα για την ανανέωση της εγγραφής της επιχείρησης σας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Υπ. Απόφαση 121870/Ε3/1870/5.4.2000 Κεφ.VI)

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάθε εκπρόσωπος της επιχείρησης θα δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε όσον αφορά στην εκπροσώπηση της επιχείρησης και την ποινική κατάσταση τη δική του καθώς και την πτωχευτική κατάσταση τη δική του και της επιχείρησης.
  Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος της επιχείρησης λογίζεται:
  α) στις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο.
  β) στις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρίες, κάθε ομόρρυθμο μέλος.
  γ) στις Ε.Π.Ε ο ή διαχειριστής/ές.
  δ) στις Α.Ε. όποιος έχει τη θέση του Προέδρου και ή του Δ/ντα Συμβούλου και οι αναπληρωτές τους.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, σε δύο αντίγραφα, με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τα αμέσως προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη. Στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν θα πρέπει να δηλώνεται και ο κωδικός του εξαγομένου είδους. Οι κωδικοί αυτοί είναι γνωστοί ως κωδικοί intrastate και τους γνωρίζουν οι λογιστές και οι εκτελωνιστές των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 4. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 9.
 5. Την εξαγωγική κάρτα της επιχείρησης.
 6. Επίσης στις Α.Ε. να προσκομίζεται το ΦΕΚ ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρείας και στις Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ με τον ή τους διαχειριστές (σε φωτοτυπία).
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικών Ταυτοτήτων.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑίτηση Ανανέωσης εξαγωγικής επωνυμίας
pdfΑίτηση Ανανέωσης εξαγωγικής επωνυμίας

docΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism