Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αργυροχρυσοχόοι

Εκτύπωση E-mail

Εγγραφή Φυσικών Προσώπων στο Ειδικό Μητρώο

Ο ενδιαφερόμενος που θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά για του χορηγηθεί Κωδικός Σήμανσης κοσμημάτων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ. 407 της Α.Δ. 14/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 7/09 Α.Δ. άρθρο 303.

 1. Αίτηση (δείτε παρακάτω στα σχετικά έγγραφα/αιτήσεις)
 2. Έναρξη Δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ & άδεια διαμονής - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ.

Σημείωση:
κατά την ανανέωση καταβάλλονται δικαιώματα ετήσιας συνδρομής.
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑίτηση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Αργυροχρυσοχόοι
pdfΑίτηση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Αργυροχρυσοχόοι

docΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

Εγγραφή Νομικών Προσώπων στο Ειδικό Μητρώο

Ο ενδιαφερόμενος που θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά για του χορηγηθεί Κωδικός Σήμανσης κοσμημάτων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ. 407 της Α.Δ. 14/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 7/09 Α.Δ. άρθρο 303.

 1. Αίτηση (δείτε παρακάτω στα σχετικά έγγραφα/αιτήσεις)
 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ή επικυρωμένη φωτοτυπία του και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει)
  • Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτούνται και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις.
  • Για Α.Ε. απαιτείται επιπλέον πρακτικό συγκρότησης ή μεταβολής του Δ.Σ. και η καταχώρηση στα μητρώα Α.Ε. της Νομαρχίας.
 3. Έναρξη Δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ & άδεια διαμονής - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ.

Σημείωση:
κατά την ανανέωση καταβάλλονται δικαιώματα ετήσιας συνδρομής.
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑίτηση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Αργυροχρυσοχόοι
pdfΑίτηση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Αργυροχρυσοχόοι

docΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986


Ανανέωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο

Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) και οι εταιρείες (νομικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν τον Κωδικό Σήμανσης Κοσμημάτων που τους έχει χορηγηθεί από το Επιμελητήριο, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση Κωδικού Σήμανσης Κοσμημάτων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ. 407 της Α.Δ. 14/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 7/09 Α.Δ. άρθρο 303.

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (δείτε παρακάτω στα σχετικά έγγραφα/αιτήσεις).
 2. Αντίγραφο αγοράς α΄ υλών και εξαρτημάτων της τελευταίας τριετίας.
 3. Έντυπα Ε3 της τελευταίας τριετίας.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ & άδεια διαμονής - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ.

Σημείωση:
κατά την ανανέωση καταβάλλονται δικαιώματα ετήσιας συνδρομής.
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑνανέωση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Αργυροχρυσοχόοι
pdfΑνανέωση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Αργυροχρυσοχόοι


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ειδικά Μητρώα Ασφαλιστικοί Πράκτορες »

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism