Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/ Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση "Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) ΤΟΥ 251 ΓΝΑ.

Συνολική Προυπολογισθείσα Δαπάνη: 274.000,00 € (ποσό επιβαρυνόμενο με Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 339.760,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνάις και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία αποβλήτων)

 

Δείτε αναλύτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism