Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια διαφόρων ειδών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

  1. Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμάτων από πολυαιθυλένιο
  2. Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα
  3. Απορρυπαντικών
  4. Είδη τραπεζαρίας

Σύνολο πιθανής δαπάνης: 16.120,61 € πιθανή δαπάνη προ Φ.Π.Α. και 19.989,56 € πιθανή δαπάνη συμπ. Φ.Π.Α. 24%

Διάρκεια σύμβασης: ένα (1) έτος

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism