Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών

Το Γ. Ν. Ν. Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ. Ν. Δ. Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει συνοπτικό επαναλητπικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών "ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δυο (2) άτομα, για ένα (1) έτος, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism