επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχων για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιασ χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά), συνολικού προυπολογισμού δαπάνης 279.876,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κτιρήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα έτος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 8/11/2017 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 13/11/2017 και ώρα 10:00.

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism