Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών

Η 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ) θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών, καθώς και παρασκευασμάτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων-Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) των Φρουρών Ιωαννίνων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε κάθε είδος ξεχωριστά και η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στις εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 1 επιπλέον εξάμηνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03 Δεκεμβρίου 2017.

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism