Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάθεση έργου

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο".

Προϋπολογισμός δαπάνης 25.403,23 € προ Φ.Π.Α. ή 31.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism