Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 € Απευθείας Ανάθεσης), προς "Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών".

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism