Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια προκατασκευασμένου οικισμού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια προκατασκευασμένου οικισμού μετά του ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθμό ητείας (ΤΣΤ).

Ημερομηνία διενέργειας: 16.01.2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15.01.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Προϋπολογισμός: € 71.920,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism