Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12.01.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 12.02.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχι η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 474.011,20 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism