Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια διαφόρων ειδών

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" προκηρύσσει δυο συνοπτικούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για:

 

Προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου για το Τμήμ Υπερήχων του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15.03.2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια Ιξωδοελαστικών ουσιών για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.117,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20.03.2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism