Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα αποσφραγιστεί στις 20.03.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 19.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism