Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείου

Η Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΣΜΥΡΝΗ" θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικύ διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας-Αλεξάνδρειας-Νάουσας.

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία: 45.000,00 € περίπου ετησίως

Κατάθεση και αποσφράγιση: 17 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00

Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, για κάθε είδος ξεχωριστά.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism