Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το Επιμελητήριο Ηλείας ορίζει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις δράσεις του έργου BALKANET.

Προϋπολογισμός του έργου: 11.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13.04.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 16.04.2018 και ώρα 12:30 μ.μ.

Κριτήρια επιλογής αναδόχου: Κριτήριο επιλογής για την ανάδειξη αναδόχου θα αποτελέσει η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.

 

1. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

3. Περίληψη Διακήρυξης

4._Διακήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού.doc

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism