Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ (ένα Νευροχειρουργικό Μικροσκόπιο Μετά Παρελκομένων), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: 201.612,90 € άνευ Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 07 Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism