Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για μεταφορά-μετεγκατάσταση των μονάδων της Υ.Π.Α.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικόυ ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά-μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του Νομού Αττικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23.04.2018 και ώρα 00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.05.2018 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: έξι μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός: € 620.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism