Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας

Ο Λόχος Στρατηγείου 98 Α.Δ.Τ.Ε. θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποβολή έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στην παροχή: "Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου".

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 25 ημερών, εντός του ποσού των 65.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων και θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της διαπραγμάτευσης, στο μειοδότη.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism