Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων κλιματιστικών μηχανημάτων

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής, β. Σακόφιλτρων, γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.966,31 € προ Φ.Π.Α. ή 12.358,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών ενός έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 κι ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά για το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism