Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών

Το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών Υποστήριξης Μειωτήρων KSS 6025 ΤΠΚ τ. ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 20.04.2018, ώρα 13:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10.05.2018, ώρα 13:00 μ.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism