Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείου

Η 95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια "Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ".

Συνολική εκτιμώμενη αξία: 140.000,00 € περίπου, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής των προσφορών: 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε κάθε είδος ξεχωριστά.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism