Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή, καθώς και των αναλώσιμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.157,46 € προ Φ.Π.Α. ή 2.675,25 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% για κάλυψη αναγκών περίπου οκτώ μηνών.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά για το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism