Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνόδου εξοπλισμού αναλυτών.

Προϋπ. δαπάνης: 55.058,06 € προ Φ.Π.Α. ή 68.272,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου οκτώ (8) μηνών.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism