Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" με προϋπολογισθείσα δαπάνη 194.610,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism