Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί για το Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια:

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης
Ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης: 46.475,00 € προ Φ.Π.Α. ή 57.629,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

ΒΑΜΒΑΣΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ
Προϋπολογισθείσας δαπάνης: 1.395,00 € προ Φ.Π.Α. ή 1.576,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, πιθανή ποσότητα: 480 κιλά
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Προϋπολογισθείσας δαπάνης: 5.745,00 € προ Φ.Π.Α. ή 7.124,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, πιθανή ποσότητα: 6.225 κιλά
για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Ανάθεση έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών ενός έτους
Το έργο θα περιλαμβάνει την ετήσια συντήρηση των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA που διαθέτει το Νοσοκομείο, πιθανής δαπάνης: 4.000,00 € προ Φ.Π.Α. ή 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και υπηρεσίες λειτουργικού ελέγχου, διακρίβωση λειτουργίας καθώς και έλεγχο της ηλεκτρικής ασφάλειας των τεσσάρων monitor Nihon Kohden, στην Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου και της κεντρικής μονάδας παρακολούθησης, πιθανής δαπάνης: 1.750,00 € προ Φ.Π.Α. ή 2.170,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου του 2018 και ώρα 14:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια ιατρικών αερίων: Αερίου Οξυγόνου, Διοξειδίου του Άνθρακα, Πρωτοξειδίου του Αζώτου, Πεπιεσμένος αέρας (Respal), πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.929,84 € προ Φ.Π.Α. ή 9.833,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αερίου, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.159,68 € προ Φ.Π.Α. ή 26.238,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των φιαλών, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.200,81 € προ Φ.Π.Α. ή 8.929,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.290,33 € προ Φ.Π.Α. ή 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism