Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών

Το Πολεμικό Ναυτικό, Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού, προκηρύσσει ανοιχτούς ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας και μελλοντικής λειτουργικότητας συσκευών επικοινωνιών πολεμικών πλοίων

Διάρκεια της σύμβασης πλαίσιο/σύμβασης: δυο έτη

Εκτιμώμενη αξία (άνευ Φ.Π.Α.): 135.586,00 €

Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11 Μαΐου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Ιουνίου 2018

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια υλικών μερικών επιθεωρήσεων επιπέδου W5 ηλεκτρομηχανών τύπου MTU 8V 396 ΤΒ53 Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ

Διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο/σύμβασης: ένα έτος

Εκτιμώμενη αξία (άνευ Φ.Π.Α.): 115.056,24 €

Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11 Μαΐου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Ιουνίου 2018

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism