Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων.

Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 8.064,52 € προ Φ.Π.Α. ή 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για κάλυψη αναγκών ενός έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η αποσφράγιση κι αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism