Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια "Ελαστομερούς υλικού 2 συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ"

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)/Αεροδρόμιο Λάρισας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο προμήθεια "Ελαστομερούς υλικού 2 συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ"

Είδος-Σύμβασης-Διάρκεια: Συμφωνία-πλαίσιο 2 ετών

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism