Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ενιαίων μεταφερομένων οικισμών τύπου container

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ενιαίων μεταφερομένων οικισμών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ26) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα δυο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη χρόνο.

Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 €

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11.06.2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-07-2018 και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 19.07.2018 και ώρα 11:00

 

Δείτε αναλυτικά το διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism