Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια εξοπλισμού αιμοδοσίας και φαρμακευτικού υλικού

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει δυο συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια Εξοπλισμού Αιμοδοσίας
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 59.768,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ και την Φόρμα Ανάρτησης

Προμήθεια Φαρμακετυικού Υλικού
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 57.710,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ και την Φόρμα Ανάρτησης


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism