Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • Διαγωνισμός για σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών, καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού

Διαγωνισμός για σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών, καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών, καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού.

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 20.634,84 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ και την Συνοδευτική Φόρμα Ανάρτησης.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism