Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια στολών υπηρεσίας πληρωμάτων ασθενοφόρων οχημάτων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Δ' Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια "Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων", συνολικού προϋπολογισμού 29.952,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τρίτη 18.09.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί την Τετάρτη 19.09.2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism