Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, για την ανάδειξη μειοδότη-αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων (παιδικός σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: 2.084.000,00 € για τα τέσσερα έτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism