Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια τεσσάρων set fuselage tanks των Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΕΜΒ-145 και ενός set aft fuselage tanks του Α/Φ ΕΜΒ-135BJ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο: προμήθεια τεσσάρων set fuselage tanks των Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΕΜΒ-145 και ενός set aft fuselage tanks του Α/Φ ΕΜΒ-135BJ

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.056.100,00 €

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism