Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια "ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ"

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια "ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ", προϋπολογισθείσας δαπάνης 635.455,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 04.09.2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 05.10.2018 και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 10.10.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης υποβολής έντυπων προσφορών: 11.10.2018 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism