Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών τροφοδοσίας

Το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας διενεργεί ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, τακτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφοδοσίας, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 520.500,00 €

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών: 16.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism