Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Η 95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής/Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: 140.000,00 € περίπου

Έναρξη υποβολής των προσφορών: 23 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.     

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε κάθε είδος ξεχωριστά.

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism