Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Η Στρατιωτική Υπηρεσία διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας: 200.000,00 € περίπου, χωρίς Φ.Π.Α.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους με δικαίωμα παράτασης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26 Νοεμβρίου 2018.

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism