Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια υλικών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί πέντε συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια «Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Προμήθεια «Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 25.640,23 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

Προμήθεια «Χειρουργική συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 67.800,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310381080

Προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 10.587,25 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 24.485,90 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism