Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια παγωτών και νωπών οπωρολαχανικών

Η 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ διενεργεί δυο συνοπτικούς, ανοικτούς, μειοδοτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια παγωτών
Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 50.000,00 περίπου. Το υπόψη ποσό έχει υπολογισθεί για προμήθεια παγωτών για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00
Κριτήριο κατακύρωσης την προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών
Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 140.000,00 περίπου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού: 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00
Κριτήριο κατακύρωσης την προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism