Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση ακτινογραφικού μηχανήματος και συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ακτινογραφικού μηχανήματος και ενός συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων, συνολικού προϋπολογισμού € 83.000,00 και € 102.920,00, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1-3-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 25-2-2019 στις 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων  στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Πέμπτη 28-2-2019 στις 14:00 μ.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism