Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου "υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας" του αξονικού τομογράφου και του ακτινολογικού μηχανήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης  € 34.274,19 προ Φ.Π.Α. ή € 42.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών ενός έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00.

 

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism