Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια "γάντια χειρουργικά και εξεταστικά"

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού την 12/2/2019, για την προμήθεια "γάντια χειρουργικά και εξεταστικά", συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  € 70.995,21, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism