Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ διενεργεί ανοιχτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 100.000,00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:30

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσουν η προσφορά με την πλέον συμφέρουσα τιμή από πλευράς οικονομικής άποψης (χαμηλότερη τιμή).

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism