Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοιχτό, ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας) των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το 2019.

Προϋπολογισμός: € 85.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19.02.2019 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/02/2019 και ώρα 17:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01/03/2019

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism