Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια φιαλών μεταφερόμενων αναπνευστικών συσκευών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιορισμένη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 104 φιαλών μεταφερόμενων αναπνευστικών συσκευών.

Ημερομηνία διενέργειας: 19-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-02-2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

Συνολικός προϋπολογισμός: € 45.136,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism