Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση περιστατικών χειρουργείου

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου.

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 20.274,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism