Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών επαναπροκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 240.150,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12.04.2019 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 30.04.2019 και ώρα 14:30 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 07.05.2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism