Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19.04.2019 στις 14:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 22.04.2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism