Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια δυο συνοπτικών διαγωνισμών για:

Προμήθεια των ειδών βαμβάκι υδρόφιλο, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 1.203,54 προ Φ.Π.Α. ή € 1.360,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και χαρτοβάμβακας, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 5.927,42 προ Φ.Π.Α. ή € 7.350,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, χαμηλότερη τιμή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 22.580,65 προ Φ.Π.Α. ή € 28.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους και πιθανής ποσότητας 319.235 τμχ.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, χαμηλότερη τιμή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism